เพิ่มเพื่อน

บทความ

ลูกค้าแบบเหมาคัน

หมวดหมู่: โปรโมชั่น

      ลูกค้าที่ได้รับสิทธิแถมประกันภัยเดินทางต้องส่งรายละเอียดชื่อ-นามสกุลของผู้ที่เดินทางก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วันหากลูกค้ามิได้ส่งรายชื่อดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับประกันภัยเดินทาง

      สำหรับสถานที่จุดรับส่งให้เพียง 1 สถานที่เท่านั้นและบางพื้นที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้น ลูกค้าควรส่งพิกัดจุดรับส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตกลงจองทัวร์ค่ะ

23 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 3410 ครั้ง

Engine by shopup.com