เพิ่มเพื่อน

วิธีการจองทัวร์

วิธีการจองทัวร์

  ผู้แสวงบุญที่ประสงค์จะจองทัวร์เพื่อเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

       ศึกษารายละเอียดโปรแกรมเดินทางและสถานที่ขึ้นรถ

       ติดต่อจองรถตู้ไปเขาคิชฌกูฏ จะสามารถจองผ่านไลน์ได้เท่านั้น Line ID :@rotpaikhao  โดยระบุ ชื่อผู้จอง จำนวนคน เบอร์โทรติดต่อ และสถานที่ขึ้นรถ

       สำหรับการจองแบบจอยกรุ๊ป (เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไปโดยเดินทางร่วมกับผู้อื่น) ลูกค้าแบบจอยกรุ๊ปจะต้องชำระเงินก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 3 วันเพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางโดยชำระเต็มจำนวนท่านละ 650.-

       สำหรับลูกค้าแบบเหมาคัน (นั่งได้สูงสุด 10 ท่านต่อคัน โดยสามารถเลือกสถานที่ให้ไปรับถึงที่ได้ 1 สถานที่ในกรุงเทพและปริมณฑล !! ซึ่งบางพื้นที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ลูกค้าต้องแจ้ง ชื่อ จำนวนผู้เดินทาง สถานที่นัดพบ และสำหรับการจองแบบเหมาคันลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำทันที 1,300.- ส่วนที่เหลือชำระที่คนขับรถในวันเดินทาง(ก่อนขึ้นรถ)

       เมื่อลูกค้าชำระเงินจองแบบจอยกรุ๊ป หรือเงินมัดจำแบบเหมาคันแล้วลูกค้าจะได้รับรหัสการจองผ่านทางไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะส่งให้หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือเป็นการยืนยันการเดินทางและการจองเสร็จสมบูรณ์  สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับหมายเลขจองจะยังไม่มีการบันทึกการจองให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

       หลังจากลูกค้าได้รับเลขจองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการส่งรายละเอียดการเดินทางให้ลูกค้าผ่านไลน์เช่นกัน

       ประมาณ 09.00น.ของวันเดินทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งรายละเอียดการเดินทางให้ลูกค้าอีกครั้งโดยระบุ ชื่อพนักงานขับรถ เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์คนขับรถ คอนเฟิร์มจุดนัดพบและเวลานัดหมายให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง

       เมื่อลูกค้ามาถึงจุดนัดพบสามารถโทรหาคนขับรถหรือดูตามหมายเลขทะเบียนรถที่แจ้งให้ทราบได้ทันที พร้อมแจ้งเลขที่จองให้คนขับรถทราบ

          กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3วันก่อนเดินทาง

 

***  การทำประกันภัยท่องเที่ยว เป็นเพียงสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขส่งเสริมการขายเท่านั้น และผู้ที่ได้รับสิทธิ์แถมประภัยเดินดังกล่าว จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุลผ่านทางไลน์ให้ทางทัวร์เขาคิชฌกูฏทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1วัน มิฉะนั้นทางทัวร์เขาคิชฌกูฏจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ดังกล่าว 

ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LINE ID : @rotpaikhao หรือ โทร 095-0540899 (07.00-23.00น.) หรือ โทร 02-441-0800 (09.00-17.30 น.)


 


10 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 7399 ครั้ง

Engine by shopup.com